Zdeňka Urbanová
Zdeňka Urbanová

Mgr. Zdeňka Urbanová, DiS. vystudovala obor počítačová grafika na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Hellichově ulici v Praze, zároveň i dvouobor Výtvarná výchova (ateliér malby doc. ak. mal. Jaroslava Dvořáka a grafiky doc. ak. mal. Miroslava Polcara) ve spojení se Sociální pedagogikou na PedF Univerzity Karlovy v Praze. V profesním životě se věnuje grafickému designu, typografii a marketingu. Malba je jejím dalším prostředkem seberealizace a své zkušenosti dále uplatňuje při individuálních kurzech arteterapie.