Marketing a grafika
s citem pro detail

Kontaktujte mě:

Zdeňka Urbanová

e-mail: zdenka.urb.art@gmail.com

instagram: Zdeňka Urbanová

facebook: @zdenkaurbanova.art

Nejdříve se sejdeme, popovídáme si o zadání, cílové skupině, očekvání, marketingu, financích a výsledné podobě. Protože každý návrh je jedinečný.

Na základě jednání připravím marketingový koncept, návrhy (skicy), které slouží pro ujasnění cesty, kterou se společně chceme vydat. Následuje počítačová tvorba a cizelace do jemných detailů. Protože detail tvoří výsledek.

Zdenka Urbanova logo Tradeshow
Zdeňka Urbanová – logo pro Trade Show On A Pallet – ukázka postupu práce